Δήλωση Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Ο κάθε επισκέπτης που χρησιμοποιεί την ιστοσελίδα της εταιρείας StN Transport παρακαλείται να διαβάσει προσεκτικά τόσο το παρόν όσο και τους όρους χρήσης της προτού προβεί σε χρήση τόσο της ιστοσελίδας όσο και των υπηρεσιών της εταιρείας StN Transport, και να προχωρήσει στην εν λόγω χρήση μόνον εφόσον τους αποδέχεται πλήρως. Tόσο ο κάθε επισκέπτης όσο και ο κάθε εγγεγραμμένος χρήστης υποχρεούνται να χρησιμοποιούν το περιεχόμενο της StN Transport σύμφωνα με την οικεία νομοθεσία, τα χρηστά ήθη και τους παρόντες όρους απέχοντας από οποιαδήποτε ενέργεια η οποία μπορεί να προσβάλλει το ήθος και την προσωπικότητα άλλων  επισκεπτών ή να δημιουργήσουν προβλήματα στην εύρυθμη λειτουργία της ιστοσελίδας της StN Transport.

1.Δεδομένα χρήσης

Το μέλος συναινεί ότι η StN Transport θα συλλέγει, επεξεργάζεται και χρησιμοποιεί τα δεδομένα χρήσης του μέλους αναφορικά με τη χρήση που πραγματοποιεί στη διαδικτυακή σελίδα της StN Transport, ιδιαίτερα την καλύτερη εξυπηρέτηση του μέλους και για να ενισχύει την ασφάλεια χρήσης της πλατφόρμας. Προκειμένου να διαμορφωθούν οι υπηρεσίες με τον καλύτερο δυνατό και ασφαλή τρόπο, αυτό θα αφορά κυρίως τον τύπο λογισμικού πλοήγησης ιστού (Browser) που χρησιμοποιεί το μέλος, το λειτουργικό σύστημα, το όνομα χώρου και τη διεύθυνση IP.

2.Χρήση cookies

Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου που περιέχουν πληροφορίες, αναφορικά με τον τρόπο και το χρόνο που ένας χρήστης επισκέφτηκε τη συγκεκριμένη ιστοσελίδα, ενώ συγχρόνως επιτρέπουν στην StN Transport να ελέγχει πόσοι χρήστες συνολικά έχουν επισκεφτεί την ιστοσελίδα της StN Transport. Τα εν λόγω αρχεία αποστέλλονται από το λογισμικό διαχείρισης της  StN Transport και αποθηκεύονται στο σκληρό δίσκο κάθε χρήστη-επισκέπτη. Αποστολή cookies εκτελείται όταν επισκέπτεστε τη διεύθυνση http://www.stntrans.com. Τα στοιχεία αυτά μπορεί να περιλαμβάνουν τον τύπο του διακομιστή που χρησιμοποιεί κάθε χρήστης, το είδος του υπολογιστή, το λειτουργικό του σύστημα, τους παρόχους διαδικτυακών υπηρεσιών και άλλες πληροφορίες τέτοιου είδους.

Τα cookies δεν προκαλούν βλάβη ούτε στον υπολογιστή ή στην κινητή σας συσκευή ούτε στα αρχεία που είναι αποθηκευμένα σε αυτόν και δεν λαμβάνουν γνώση οποιουδήποτε εγγράφου ή αρχείου από τον υπολογιστή του χρήστη της ιστοσελίδας της StN Transport. Με τα cookies δεν μπορεί να αποκαλυφθεί η ταυτότητά του εγγεγραμμένου χρήστη ή του επισκέπτη αλλά ενδέχεται να χρησιμοποιηθούν για την αναγνώριση του υπολογιστή του.

H StN Transport έχει την δυνατότητα να χρησιμοποιεί cookies ως μέρος της διευκόλυνσης και λειτουργίας των υπηρεσιών μέσω της διαδικτυακής του πλατφόρμας.

Η χρήση των cookies είναι απαραίτητη για να έχει ο χρήστης πρόσβαση στις λειτουργίες της ιστοσελίδας της StN Transport.

H StN Transport δεν προχωράει σε επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων που αποθηκεύονται στα cookies. H χρήση της τεχνολογίας αυτής είναι σύμφωνη με τον ν. 3471/2006 περί «Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και Ιδιωτικής Ζωής στις Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες» και το ν. 2472/1997 περί «προστασίας του ατόμου από την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων», όπως ισχύει. Τα cookies δεν προκαλούν βλάβες στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές των χρηστών αλλά και στα αρχεία που φυλάσσονται σε αυτούς.

Σε περίπτωση που ο υπολογιστής του εγγεγραμμένου χρήστη καθιστά ανίκανη την εγκατάσταση cookies, ο χρήστης θα έχει πρόσβαση στην ιστοσελίδα της StN Transport, ωστόσο θα επηρεαστεί η ακρίβεια των πληροφοριών που λαμβάνει με απώτερο στόχο την παροχή καλύτερων υπηρεσιών σε αυτόν .